Det varierer fra person til person, hvor mange sessioner, der er brug for, men typisk varer et terapiforløb mellem 5-10 sessioner, hvilket både kan være mindre eller mere. Metakognitiv terapi er som udgangspunkt korttidsbehandling og vil ikke strække sig over flere år, da 80% bliver helbredt efter 5-10 sessioner. 

Vi anbefaler, at sessionerne ligger en gang om ugen, men kan selvfølgelig tilpasses efter dine behov og ønsker.