METAKOGNITIV TERAPI

“Alle mennesker har negative tanker. Alle tror på dem engang imellem, men ikke alle udvikler angst, stress og depression” – citat Adrian Wells

Metakognitiv terapi er en nyere terapiform, der både er evidensbaseret, veldokumenteret og særdeles effektiv, udviklet af Professor ved Manchester Universitet, Adrian Wells.

Metoden bygger på forskning i, hvordan sindet fungerer, nemlig at sindet er selvregulerende og selvhelende. Dette betyder, at enhver tanke, følelse og fornemmelse vi får, VIL, uden undtagelse, selvregulere, når vi formår at lade det være.

Metoden er udviklet til effektiv behandling af stress, angst, depression, OCD og PTSD, og stor mængde nyere forskning tyder på, at metoden både er mere effektiv og hurtigere end andre metoder.

Metakognitiv terapi adskiller sig fra klassisk kognitiv terapi ved, at fokus ikke specifikt er på indholdet af vores tanker og dermed heller ikke på at skulle erstatte disse med alternative/positive tanker.

Vi har mere end 60.000 tanker om dagen – lær at forstå negative tankemønstre 

Metakognitiv terapi er baseret på den viden, at vi alle har negative tanker. Faktisk har vi alle cirka 60.000 tanker om dagen, og iblandt dem er en stor del også negative tanker. De er uundgåelige. Det samme gælder negative følelser, de er også en uundgåelig del af livet. 

Behandlingens tilgang

I metakognitiv terapi er det dermed ikke vigtigt, hvad vi tænker, men hvordan vi tænker, altså, hvordan vi behandler vores negative tanker.

Døjer du med uro, hjertebanken, tristhed, føler du dig stresset, irritabel eller har du svært ved at sove, er det tegn på, at du dvæler ved og håndterer dine negative tanker i for stort et omfang i form af bekymring, grublerier eller undertrykkelse af tanker.

Betydningen af CAS

Metakognitiv terapi arbejder på tværs af diagnoser, hvilket vil sige, at lider du af flere diagnoser, vil disse kunne behandles samtidig i metakognitiv terapi. Grunden til dette er, at man i metakognitiv terapi arbejder målrettet mod at identificere og reducere et bestemt opmærksomhedssyndrom kaldet Cognitive Attentional Syndrome (CAS), som er den bagvedliggende årsag til al psykisk lidelse. Dette opmærksomhedssyndrom består blandt andet af bekymring, grublerier, undertrykkelse af tanker, undgåelse, at holde øje med farer og mange andre uhensigtsmæssige strategier, der kan udvikle og vedligeholde psykisk lidelse. 

Hvorfor lader man så ikke bare vær med at bekymre sig og gruble? Tænker du måske. Dette skyldes, hvad vi tror om vores tænkning, vores metakognitive overbevisninger.

Behandlingens tilgang til overbevisninger

I terapien arbejder vi udelukkende med metakognitive overbevisninger og ikke indholdet af dine tanker. Metakognitive overbevisninger er de ideer, du har om din tænkning. Det kunne for eksempel være ideen om, at bekymringer og grublerier ikke kan styres eller stoppes, at de er ukontrollerbarbare, hvilket ikke er tilfældet. Det kunne også være overbevisningen om, at det er vigtigt at bekymre sig om fremtiden for at være på forkant elle gruble over fortiden for at finde svar, men begge overbevisninger holder dig blot i overtænkningen, som bidrager til den psykiske mistrivsel. 

I behandlingen behøver du ikke at reducere dine aktiviteter, men kan derimod fastholde dine hverdagsaktiviteter som en vigtig del af behandlingen.

I metakognitiv terapi vil du få konkrete værktøjer til at overvinde dine symptomer og lære nye mentale vaner og strategier til at håndtere dine negative tanker samt følelser.

Forståelse af kognitive skemaer og mønstre

I metakognitiv terapi går man ud over blot at identificere og ændre negative tankemønstre. Terapeuten arbejder også med klienten for at forstå de dybere kognitive skemaer eller mønstre, der kan bidrage til vedligeholdelsen af ​​negative tanker og adfærd. Disse kognitive skemaer er dybt forankrede overbevisninger eller antagelser om sig selv, andre og verdenen. Ved at udforske disse skemaer kan klienten opnå en dybere forståelse af deres tanker og adfærd og begynde at ændre dem på et mere grundlæggende niveau.

Fremme metakognitiv bevidsthed

Et centralt element i metakognitiv terapi er fremme af metakognitiv bevidsthed hos klienten. Dette indebærer at lære klienten at observere egne tanker og reaktioner på en mere objektiv måde, uden at blive fanget i dem. Gennem forskellige teknikker og øvelser hjælper terapeuten klienten med at udvikle evnen til at skifte perspektiv og betragte deres tanker og følelser som passerende begivenheder snarere end absolutte sandheder.

Accept og tolerance

En vigtig del af metakognitiv terapi er også at fremme accept og tolerance over for negative tanker og følelser. I stedet for at forsøge at undertrykke eller bekæmpe negative tanker og følelser lærer klienten at acceptere dem som en naturlig del af den menneskelige erfaring. Ved at lære at tolerere ubehagelige tanker og følelser uden at reagere impulsivt eller panikke, kan klienten gradvist reducere deres indvirkning på det daglige liv.

Udvikling af fleksibilitet i tanker og adfærd

Metakognitiv terapi sigter også mod at udvikle fleksibilitet i både tanker og adfærd. Dette indebærer at lære klienten at genkende, når man fastlåses i rigide tanke- eller adfærdsmønstre, og hjælpe dem med at eksperimentere med nye måder at tænke og handle på. Ved at lære at tilpasse sig forskellige situationer og udfordringer kan klienten øge deres modstandskraft og trivsel på lang sigt.

Fokus på fremtidige mål og løsninger

Selvom terapeuten hjælper klienten med at forstå og håndtere deres nuværende symptomer, er der også et betydeligt fokus på fremtidige mål og løsninger i metakognitiv terapi. Terapeuten arbejder sammen med klienten for at identificere konkrete mål for terapien og udvikle en handlingsplan for at opnå dem. Dette kan omfatte at lære specifikke færdigheder eller strategier til at håndtere stress, ændre uhensigtsmæssige tankemønstre eller forbedre kommunikation og relationer.

Integration af metakognitive strategier i hverdagen

En vigtig del af terapien er også at hjælpe klienten med at integrere de metakognitive strategier, de har lært i deres hverdag. Dette kan blandt andet omfatte regelmæssig praksis af detached mindfulness og selvrefleksion, anvendelse af specifikke værktøjer til at håndtere negative tanker og følelser, og aktivt arbejde med at ændre uhensigtsmæssige mønstre af tanke og adfærd. Ved at gøre den metakognitive tankegang til en naturlig del af deres daglige rutine kan klienten opretholde den mentale sundhed og trivsel på lang sigt.

Evaluering af fremskridt og justering af terapiplanen

Undervejs i terapien er det vigtigt at evaluere klientens fremskridt og om nødvendigt justere terapiplanen. Dette kan indebære at identificere nye mål, tilpasse behandlingsmetoder eller adressere eventuelle udfordringer eller tilbageslag, klienten kan opleve. Ved at opretholde en åben og fleksibel tilgang til terapien kan terapeuten og klienten arbejde sammen om at opnå de bedst mulige resultater.

Metakognitiv terapi repræsenterer en holistisk tilgang til behandling af psykiske lidelser, der adresserer både symptomer og underliggende årsager. Ved at fokusere på at ændre klientens forhold til deres tanker og følelser og fremme adaptive tanke- og adfærdsmønstre kan metakognitiv terapi hjælpe klienten med at opnå varig forandring og forbedre deres livskvalitet på lang sigt. Med en dygtig og erfaren terapeut kan metakognitiv terapi være et kraftfuldt redskab til at fremme mental sundhed og trivsel.

Den metakognitive psykologiske teori og metode er udviklet af Professor Adrian Wells. Psykologerne ved Maiken Lykke har minimum en 3-årig specialistefteruddannelse, og dermed det højeste niveau af uddannelse indenfor metoden, og er uddannet certificeret metakognitiv terapeut af Adrian Wells fra MCT instituttet.

Metakognitiv psykologklinik v/ Maiken Lykke

Psykologklinikken ligger i hjertet af København og er specialiseret i behandling af depression, angst, stress, PTSD og OCD med evidensbaseret terapi.

Vi lægger vægt på at skabe et trygt og tillildsfuldt rum, hvor det er rart at komme og være og, hvor fokus er på at give dig specifikke værktøjer til hurtig, effektiv og varig bedring. Hos os vil du opleve professionalisme, høj faglighed, garanti for dyb viden og varme.

KONTAKT MIG
Har du spørgsmål eller brug for mere info så kontakt mig gerne i dag