Hvis du er medlem af sygesikring Danmark, kan du få tilskud til psykologbehandling. Tilskuddet er på kr. 300 pr. session. Her behøver du ikke en lægehenvisning for at få tilskud.