Har vinteren gjort dig deprimeret?

Jeg tror, at alle kender at blive mere trætte, triste og energiforladte, når de mørke timer overtager det meste af døgnet. Jeg gør i hvert fald. Jeg har selv svære ved at stå op om morgenen, bliver hurtigere træt og har bare lyst til at trække dynen op over hovedet, når jeg vågner om morgenen. At have det sådan er helt normalt og er IKKE tegn på en vinterdepression. Det er bare tegn på helt almindelige følelsesudsving, som ethvert menneske gennemgår måned for måned, dag for dag og time for time. Tegnene på en vinterdepression er derimod, at man mindst i 14 dage har oplevet nedtrykthed, usædvanlig træthed og nedsat lyst og interesse for ting, man plejer at interessere sig for.

Det triste humør over vinteren er tidligere blevet tilskrevet den faldende mængde lys samt lavere temperaturer, hvilket er grunden til, at lysterapi hidtil har været den foretrukne og primære behandling ved vinterdepressioner. Men, hvis den lave mængde lys og faldende temperatur er årsagen til vinterdepression, hvorfor er alle så ikke deprimerede over vinteren? Hele Danmarks befolkning oplever mindre lys og lavere temperaturer, men alligevel er det “kun” 5%, der udvikler en vinterdepression. Lige præcis det spørgsmål har metakognitiv terapi svaret på.

For, at helt almindelige følelser af tristhed, træthed og ugidelighed fører til vinterdepression, kræver det, at disse følelser vedvarende bliver forlænget, vedligeholdt og givet en masse opmærksomhed, gennem blandt andet grublerier, indadvendt fokus eller isolation fra omverdenen.

Det problematiske kan være, at den naturlige lyst, der melder sig, når man er træt og ugidelig, er at prøve at finde ud af hvorfor.
Hvorfor er jeg så træt?
Hvorfor gider jeg ikke noget?
Hvorfor er jeg så deprimeret om morgenen?
Når man oplever en forandring i ens humør, har man naturligt lyst til at finde ud af, hvad denne forandring skyldes, hvilket kan igangsætte timelange grublerier i forsøget på at finde svar. Problemet er blot, at det er svært at komme væk fra en tilstand og følelse, som man samtidig beskæftiger sig med. Faktisk vil grublerierne og analyserne blot give den følelse endnu mere fokus, hvilket får følelsen til at vokse. Jo mere vi beskæftiger sig med denne tilstand og prøver at finde svar på de “hvorfor”-spørgsmål, der naturligt popper op, jo mere triste og energiforladte bliver vi.

Men hvad gør man så? Det jeg gør, når jeg vågner deprimeret, ugidelig og fuldstændig energiforladt er at anvende detached mindfulness – en metakognitiv strategi. Jeg tillader min triste følelse at være der og går ikke i dialog med mine “hvorfor” spørgsmål. Jeg lader det hele være og beslutter mig for, at jeg må gruble på det i min grubletid mellem 16-16.30.
På den måde forstærker jeg ikke den negative følelse, og faktisk har jeg sjældent brug for at tage mig af det kl 16-16.30.

Vil du slippe fri af det triste humør efter vinteren, så hold dig fra grublerierne omkring din tilstand og vend din opmærksomhed udad mod livet i stedet og vent med at gå i dialog med “hvorfor” tankerne indtil kl 16-16.30.

Har du brug for hjælp til at lære detached mindfulness og dermed at slippe grublerierne og det indre fokus, når svære følelser og en ubehagelig tilstand presser sig på, er du velkommen til at kontakte mig på info@maikenlykke.dk og hør mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig med at slippe tristheden efter vinteren og blive klar til at nyde foråret uden depression.